BUBB702D Риск мениджмънт

Анотация:

Управление на бизнеса и предприемачество ДО

Преподавател(и):

доц. Ангел Георгиев  д-р
гл. ас. Екатерина Цветанова-Георгиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Как се развиват, организират и осъществяват различните типове и видове бизнес.

2) могат:

Могат да сръвняват и оценяват различни варианти на развитие и да аргументират исканията си за финансиране на бизнеса.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Основна

1. Румен Георгиев, Деловите решения, София 2005 университетско изд.

2. 2. Проф. Д-р Мария Виделова, Рискът в банковата сфера ИФО дизайн 2012

3. Милети Младенов, Пари, банки, кредит , София Принцепс 2005

4. Аврамов Румен, Паричен съвет и финансови кризи-опитът на България, София БНБ 1999

5. Георги Петров и колектив, Корпоративни финанси , Тракия М. 2010

6. Жак Атали, Кризата, а след това?

7. Financial Markets and Corporate strategy Mc. Graw Hiil

8. Otto Lerbinger. The Crisis manager. N. Y. 1992

Средства за оценяване:

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 50%

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 50%