BAFB720D Стаж - I част

Анотация:

Финанси - ДО

Преподавател(и):

проф. Иванка Данева  д-р
гл. ас. Емил Калчев  д-р
гл. ас. Красимир Костенаров  д-р
доц. Цветелина Маринова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Стаж

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: