ARCM337 Проект: Индустриални сгради и комплекси І част

Анотация:

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА:

Студентите разработват курсов проект за малко индустриално предприятие в градска среда, като получават редовно консултации от преподавателя.

Образователната цел на курса е да затвърди познанията за основните изисквания при проектиране и изграждане на индустриалните предприятия

прочети още
Архитектура

Преподавател(и):

гл. ас. Светослава Андрейчин  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Действащите в момента нормативни изисквания за проектиране на индустриални предприятия

2) могат:

• Да проектират малко индустриално предприятие със значителна степен на универсалност


Предварителни изисквания:
Необходимо е студентите да имат следните знания и/или умения:

-Познания за функция, конструкция и естетика в архитектурата;

-Понятия за спецификата на индустриалната архитектура;

-Общи познания за проектиране на сгради

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Анализ на технологичния процес и функцията за различни производства
 2. Изготвяне на функционално-технологична схема – в мащаб
 3. Анализ на градоустройствената среда
 4. Проектиране на генерален план – обемни проучвания
 5. Подробно функционално решение
 6. Обемно-планировъчно решение – във варианти
 7. Конструктивни схеми
 8. Вариантни проучвания за фасадите на избрания вариант
 9. Окончателна разработка на проекта
 10. Корекции и обсъждане на представените материали
 11. Корекции и обсъждане на представените материали
 12. Корекции и обсъждане на представените материали
 13. Корекции и обсъждане на представените материали
 14. Корекции и обсъждане на представените материали
 15. Корекции и обсъждане на представените материали

Литература по темите:

1. Нойферт,Е. Архитектурно проектиране. София. Софт Прес 2008

2. Henn, W. Industriebau. – internationale Beispiele. Munchen.

3. Chris van Uffelen: Factory design, Braun Publishing AG, 2009.

4. Христов. Й, Архитектурата на производствените сгради и четвъртата индустриална революция, София, Студио 17,5 – М, 2019

5. Попов, Ст. Методика в архитектурното проектиране. София, Техника, 1983

Средства за оценяване:

През време на семестъра ще се правят обсъждания на отделните етапи - по график, съобразен с лекционния курс