ARCM431 Проект: Обществени сгради и комплекси ІІ част

Анотация:

• Вторият проект по обществени сгради има двойна задача да разшири уменията на студента за проектиране на по-сложни сгради с разнообразни конструктивни и функционални решения и от друга страна по-активно участие на всеки студент в изготвяне на заданието и ситуацията.

• Всеки студент сам търси подходящ за по-голяма сграда УПИ, уточнява нейното предназначение съобразно социалните, икономически, културни характеристики на зоната и населението й.

• Самите сгради са от няколко различни пространствени характеристики, за да се проектира комплекс от зали, амфитеатри, сцени, търговски площи, басейни, библиотеки.

• В тази задача се разработва по-сериозно и подземното паркиране.

прочети още
Архитектура

Преподавател(и):

проф. Пеньо Столаров  д-р
ас. Александър Бояджиев  

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

• Да изготвят планови задания за сравнително сложни, различни видове обществени сгради.

2) могат:

• да проектират сравнително сложни видове обществени сгради: библиотеки, автогари, басейни, културни домове, спортни зали със средна големина и капацитет.


Предварителни изисквания:
• Завършили са успешно лекционния курс и първия проект по обществени сгради.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Бояджиев К. Обществени сгради и комплекси лекционен курс НБУ, Л. Каравелов

• Попов Ст. Обществени сгради лекционен курс УАСГ, Е.Перник

• Кадинов Бойко – Обществени сгради УАСГ 2014г.

• Нойферт – архитектурно проектиране 2012г.

Средства за оценяване:

Проект