EGYB615 Въведение в египетската археология

Анотация:

Курсът запознава студентите с основните проблеми и достижения на египетската археология. Познания за методите на разкопаване, документиране и консервиране на древноегипетските паметници, както и съвременните тенденции в развитието на науката.

прочети още
Египтология (Египетски език, култура и литература)

Преподавател(и):

доц. Емил Бузов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• История на египетската археология ,познания за методите на разкопаване, документиране и консервиране на древноегипетските паметници

2) могат:

• Да работят със съвременните средства на археологическият материал.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Картер, Г. Гробница Тутанхамона. М., 1959.

Кинк, Х. А. Египет до фараонов. По памятником материалыной культурыл. М., 1964.

Aldred, C. The Egyptians (Ancient People and Places). London., 1984.

Arkel, A. J. The Prehistory of the Nile Valley. Leiden., 1975.

Arnold, D. Der Tempel des Konigs Mentuhotep von Deir el-Bahari. Bd. I-II, Mainz., 1974.

Bains, J. and J. Malek. Atlas of Ancient Egypt. Oxford., 1980.

Baumgartel, E. The Cultures of Prehistoric Egypt. Oxford., 1947.

Cambrige Ancient History. Cambrige., 1963.

Clayton. P. Chronicle of the Pharaohs. London., 1998.

Drioton, E. and Vandier. J. L'Egypte. Paris., 1962.

Dunham, D. The Egyptian Department and its Excavations. Boston., 1958.

Edwards, I. E. S. The Early Dynastic Period in Egypt. Cambrige., 1970.

Edwards, I. E. S. The Pyramids of Egypt. London., 1972.

Edwards, I. E. S. Tutankhamun, His Tomb and Its Treasures. New York., 1977.

Emery, W. B. Archaic Egypt. Harmondsworth., 1961.

Fakhry, A. The Pyramids. Chicago., 1969.

Frankfort, H. The Ancient Kingdoms of the Nile. New York., 1952.

Frankfort, H. The Birth of Civilization in the Near East. Londom., 1951.

Greener, L. The Discovery of Egypt. London., 1966.

James, T. G. H. Excavating in Egypt, The Egypt Exploration Society 1882-1982. Chicago., 1982.

Kees, H. Ancient Egypt. A Cultural Topography. London., 1961.

Lauer, J. P. Saqqara, The Royal Cemetery of Memphis. Excavations and Discoveries since 1850. London and New York., 1976.

Lehner, M. The Complete Pyramids. London., 1997.

Lucas, A. Ancient Egyptian Materials and Industries. 3rd ed. Londin., 1948.

Montet, P. La necropole royale de Tanis. vols I-II. Paris., 1947-1951.

Petrie, W. M. F. The Royal Tombs of the First Dynasty. Part I-II. London., 1900-1901.

Quibell, J. E. Hierakonpolis. Part I-II. London., 1898-1902.

Quirke, S. The Temple in Egypt: New Discoveries and Recent Research. London., 1997.

Reeves, N. and R. Wilkinson. The Complete Valley of the Kings. London., 1998.

Reisner, G. The Development of the Egyptian Tomb. Oxford., 1936.

Smith. W. S. The Art and Architecture of Ancient Egypt. 3rd ed. London., 1948.

Thomas, N. The American Discovery of Ancient Egypt. Los Angeles., 1996

Wente, E. Egyptian Chronology. Oriental Institute. University of Chicago., 1976.

Winlock, H. E. Excavations at Deir el-Bahri. New York., 1942.

Wilkinson, R. The Complete Tempels of Ancient Egypt. London., 2000.

Средства за оценяване:

курсова работа

реферат