ESCB642 Семинар: Актуални проблеми в управлението на горите

Анотация:

Целта на курса е провеждането на семинар, в рамките на който студентите да представят свои теми по актуален проблем, свързан с опазването и управлението на горите.

прочети още
Екология и опазване на околната среда

Преподавател(и):

гл. ас. Ваня Хаджиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти ще получат нови знания, свързани с опазването и управлението на горите.
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения: познания върху горски екосистеми, управление на горите

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Каменов, К., Хаджиев, Кр., Асенов, А. Човек. Екипи. Лидери. С., Люрен, 2001

Колинс, Дж., Пътят на величието. Класика и стил, София, 20037. Андреева, М.,Каменов, К. Теория на стопанското управление, Галактика, 1993

Захаринов, Б. И Янча Найденов, Екологичен мониторинг, издателство на НБУ,