EEMB043 Семинар: Глобални екологични проблеми

Анотация:

Целта на семинара е студентите да подготвят и презентират разработки по поставена от преподавателите конкретна тема в областта. Разработките се презентират и дискутират.

прочети още
Екология и опазване на околната среда

Преподавател(и):

доц. Ралица Берберова  д-р
доц. Биляна Костова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

• Ще получат нови знания за съвременни екологични проблеми и пътища за тяхното решаване

• Ще придобият умения за презентиране и дискусия


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Познания върху опазване на околната средаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Според конкретната тема в семестъра се препоръчва и литературата – в курса в Мудъл

Средства за оценяване:

Презентация и дискусия