POLF631 Европейски политически идеи

Анотация:

Международна политика (на френски език)

Преподавател(и):

проф. Антоний Тодоров  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Френски

Теми, които се разглеждат в курса: