POLS603 Семинар: Политически системи на изток от ЕС

Анотация:

Международна политика (на френски език)

Преподавател(и):

гл. ас. Методи Методиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: