POLS342 Интеграция и дезинтеграция в Европа и нейната периферия

Анотация:

Международна политика (на френски език)

Преподавател(и):

доц. Евелина Стайкова  д-р
 Владимир Шопов  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса: