POLB282 Външна политика на САЩ

Анотация:

Курсът цели да даде запознае студентите с:

- основни теории и доктрини във външната политика на САЩ;

- основните фактори, институции и актьори, които участват във формирането на външната политика на САЩ;

прочети още
Международна политика (на френски език)

Преподавател(и):

гл. ас. Петя Георгиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно преминалите курса студенти имат познания по и могат да анализират външната политика на САЩ
Предварителни изисквания:
знания по теории на международните отношенияФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Michael Cox, Doug Stokes, US foreign policy, Oxford University Press, 2012, 2d Edition

Средства за оценяване:

контролна работа 50%

анализ и презентация 50%