PSYB688 Проект: работа в изследователска лаборатория

Анотация:

Психология

Преподавател(и):

ас. Йолина Петрова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: