PSYB636 Практика: Емпирично изследване ІІ част

Анотация:

Студентите провеждат и описват емпиричното изследване, което са планирали предишния семестър в рамките на курса PSYB635. Работата се защитава пред тричленна комисия от преподаватели.

прочети още
Психология

Преподавател(и):

гл. ас. Армине Джанян  д-р
доц. Евгения Христова  д-р
доц. Пенка Христова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите трябва да усвоят умението за събиране на емпирични данни във връзка с дадена изследователска задача, за анализирането и интерпретирането на данните и описването им в научна публикация.
Предварителни изисквания:
курс по експериментална психология и статистика

курс PSYB635 - планиране на изследването

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Събиране на емпирични данни.
  2. Обработка и описание на данните.
  3. Описание на цялостното изследване.
  4. Представяне на емпиричната разработка.

Литература по темите:

Според избраната тема.

Средства за оценяване:

- оценка от научен ръководител

- оценка от рецензент

- оценка на защитата от тричленна комисия, която определя и крайната оценка.