PSYB604 Когнитивно развитие в детството

Анотация:

• Запознаване с развитието на когнитивните процеси през кърмаческа възраст и периода на ранното детство;

• Придобиване на умения за провеждане на експерименти.

прочети още
Психология

Преподавател(и):

доц. Милена Мутафчиева  д-р
гл. ас. Кристина Гоцева-Българанова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Ще притежават знания за промените, които настъпват в когнитивното развитие през периода на детството;

• Ще притежават знания за теориите и системите, които обясняват наблюдаваните промени.

2) могат:

• Ще могат да боравят с литература, засягаща горепосочената тематика;

• Ще могат да водят дискусии за проблеми, свързани с когнитивното развитие;

• Ще имат първоначални умения да извършват експерименти с деца, свързани с когнитивното развитие;

• Ще могат да коментират резултатите от направените от тях експерименти.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

" Goswami U. (1998), Cognition in children, Psychology Press, UK

" Keil F.C.C. (1989), Concepts, kinds and cognitive development, Cambridge MA

" Gelman R. (1979), The children's understanding of number, Cambridge MA

" Wimmer H. and Perner J. (1983), Beliefs about beliefs: Representation and constraining function of wrong beliefs in young children's understanding of deception

" Permutter M. and Myers N.A. (1979), Development of recall in 2 to 4-year-old children, Developmental psychology, Vol.15

" Flavel J.H. (1993) Cognitive development

" Shaffer D.R. (1999), Developmental Psychology: childhood & adolescence

Средства за оценяване:

тест 50%

самостоятелна работа 50%