ESPB672 Проект „Испаноамерика през вековете“

Анотация:

Курсът е извънаудиторен и има за цел да задълбочи познанията на студентите в областта на търговските, икономическите, културните, просветните и научните отношения между страните от Испаноамерика и България.

прочети още
Испанистика (с втори чужд език английски)

Преподавател(и):

преп. Любка Славова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• подписаните спогодби между страните на Испаноамерика и България в областта на икономиката, културата, науката, образованието и спорта;

• индустриалното и икономическото развитие на страните на Испаноамерика;

• съвременната социална и политическа история на страните на Испаноамерика;

• културното развитие на страните на Испаноамерика;

• различните форми на взаимоотношения между страните на Испаноамерика и България.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• да имат познания в областта на географията, историята, икономиката, културата, образованието и науката на страните от Испаноамерика.

• да имат широка обща култура.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Диас дел Кастильо Б., Истинската история за завоюването на Нова Испания, Варна, изд „Г.Бакалов”, 1979.

2. Шоню, П., История на Латинска Америка, София, изд. Кама, 2002.

3. Икин, М. Историята на Латинска Америка. Сблъсък на култури, София, изд. Рива, 2010.

4. Vazquez, G., Martinez Diaz, N., Historia de America Latina, Madrid, SGEL, 2003.

5. El Inca Garcilaso de la Vega, Comentarios reales, Fundacion Universitaria Andaluza “Inca Garcilaso”, 2006.

6. Fray Bartolome de las Casas, Historia de las Indias. Biblioteca Virtual “Miguel de Cervantes”. http://portales.mx.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/p244/02586281999194239932268/index.htm