ESPB613 История и култура на Испаноамерика

Анотация:

Курсът се състои от 30 академични часа и дава на студентите обща представа за традициите, фолклора и , празниците в различните испаноамерикански страни. Включва различни форми на учебна работа:

" лекционно представяне на материала;

" устни презентации на студентите;

" коментари на видеофилми, статии, фотоси и др.;

прочети още
Испанистика (с втори чужд език английски)

Преподавател(и):

преп. Любка Славова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

" най-важните традиции в испаноамериканските страни.

" емблематични легенди и фолклорни празници от испаноамериканските страни.

2) могат:

" да представят в устна и писмена форма традиции и фолклорни обичай от испаноамериканските страни;

" да правят сравнения но общото и различното в различните страни;

" да търсят сами материали по зададени теми и да ги представят под формата на курсове работа и устно експозе.


Предварителни изисквания:
Студентите трябва да владеят много добре испански език.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Демографска и географска характеристика на Испаноамерика.
 2. Доколумбова Америка – маи. Библията на маите- „Попол Вух”.
 3. Доколумбова Америка – ацтеки.
 4. Доколумбова Америка - цивилизацията на инките.
 5. Колумб, неговото начинание и мисия. Откриването на Америка.
 6. Завоюването на Америка от Испанската корона. Кортес и Писаро.
 7. Колонизацията на Испаноамерика. Енкомиенда-концесия върху земята.
 8. Държавно и административно устройство на вицекралствата в Испаноамерика. Икономиката на испанските колонии.
 9. Войната за независимост. Разпадане на испанската колониална система.
 10. Велики личности във Войната за независимост – Идалго, Боливар и Сан Мартин.
 11. Испано-американо-кубинската война от 1898 г. Независимост на Куба, Хосе Марти.
 12. САЩ и взаимоотношения с Латинска Америка. Панамският канал.
 13. Мексиканската революция от 1910.
 14. Диктатурата като явление в Испаноамерика. Някои диктатори.
 15. Ибероамериканската общност днес. Отношенията с Испания и България.

Литература по темите:

• BALANZA M. et al: (1980) Geografia e historia de Espana y de los Paises Hispanicos, Vicens-Vives, Madrid.

• KOZHUJAROVA, Daniela (2001): Civilizacion espanola (economia politica, lengua y literatura), Университетско издателство “Стопанство”, София.

• NELSON MARTINEZ et al: (1990) Historia de America Latina, SGEL, Madrid.

• USLAR PIETRI, A.: (1975) Historia politica de Venezuela, EDIME ed., Madrid-Caracas.

Средства за оценяване:

УСТНО ИЗЛОЖЕНИЕ 50 %

КУРСОВА РАБОТА/ПРОЕКТ 50 %