BUTB603 Семинар: Иновации в туризма II част

Анотация:

Семинарът разглежда новите тендеции и иновациите в областта на туризма, които променят начинът, по който функционира туристическата индустрия.

прочети още
Управление на туризма

Преподавател(и):

доц. Ирена Емилова  д-р
гл. ас. Маргарита Мишева  д-р
 Жулиета Серафимова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• новите бизнес модели в индустрията на гостоприемството и влиянието им върху традиционното хотелиерство

• предимствата и предизвикателствата на концепцията „споделена икономика“

• новата роля на социалните медии

• ролята на поколението Y (millennials) - новата категория потребители.

2) могат:

• да прилагат иновативни бизнес модели в индустрията на гостоприемството и влиянието им върху традиционното хотелиерство

• да разработват иновативни стратегии за комуникиране на бранда

• да идентифицират потребностите на новата категория потребители- поколението Y (millennials)
Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Дигитални иновации в травел индустрията.
  2. Бъдещето на индустрията на свободното време и пътуванията.
  3. Иновации в сферата на транспортната дейност и въдушния транспорт.
  4. Иновации в индустрията на развлеченията.
  5. Иновации в посредническата дейност.

Литература по темите:

• Тодоров, Д., Предприемачество и хотелски мениджмънт, Матком, 2017

• Бакърджиев, Д., Комплексно мислене за мениджъри, Рексинтегра, 2017

• Швертнер, К., Приложение на информационните технологии в развитието на бизнеса, УИ "Св. Климент Охридски",

2018

• Бази данни, Университетска библиотека

• Специализирани сайтове

Средства за оценяване:

САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА - 50%

СЕМИНАР - 50%