BULB540 Българска литература (края на 19 - нач.на 21 в.)

Анотация:

Курсът е предназначен за студенти, които имат интерес към историята на българската литература от края на 19 до началото на 21 век. Целта му е да запознае студентите с тенденциите, феномените, знаковите автори и произведения, проявени в тяхната процесуалност от приемственост и разриви. Студентите овладяват умения за изграждане на текст по различни проблеми на българската литература във времето от края на 19 до началото на 21 век.

прочети още
Българистика (Български език, култура и литература)

Преподавател(и):

проф. Михаил Неделчев  
проф. Пламен Дойнов  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основни и проблемни места от историята на българската литература от края на 19 до началото на 21 век;

2) могат:

• да изграждат текстове върху проблеми от история на новата българска литература от края на 19 до началото на 21 век;


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• общи познания в областта на литературата;Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Атанас Далчев: Критически прочити, съст. Б. Кунчев, С., 2000.

Българският канон?, съст. А. Кьосев, С., 1998.

Далчев, Атанас. Съчинения. Бележки, фрагменти, статии. Том 2, С., 1984.

Дойнов, Пламен. Българската поезия в края на ХХ век. Част 1. Част 2, С., 2007.

Дойнов, Пламен. Бъргарският соцреализъм: 1956, 1968, 1989. С., 2011.

Жечев, Тончо. Въведение в новата българска литература, С., 1995.

Игов, Светлозар. История на българската литература. 1878-1944, С., 1991.

Кирова, Милена. Критика на прелома, С., 2002.

Марков, Георги. Задочни репортажи за България, С., 1990.

Неделчев, Михаил. Социални стилове, критически сюжети, С., 1987.

Неделчев, Михаил. Личности на българската литература, С., 1999.

Неделчев, Михаил. Цензурираните класици, С., 2011.

Тодоров, Илия. Различният Ботев, С., 1999.

Средства за оценяване:

1. Участие в дискусии, в упражнения по време на занятията;

2. Курсова работа.