SEMB405 Градът като цялостен текст

Анотация:

Курсът представя съвременните хуманитарни концепции за града, като най-големият колективен арт-проект, като място за пресичане на различни човешки активности, като стил на живеене и като форма на създаване на различни колективни текстове. Този тип мислене вече се превърна в стабилна традиция, която предизвиква и по-нови изследователи да интерпретират именно в тяхната цялост световните градове като мегатекстове, като гигантски семиотични пространства. Курсът обобщава опитът от подобни чужди и български изследвания.

Същевременно курсът представя и особените щастливи хетеротопии, в които са се превръщали през столетията някои от най-известните и обичани световни градове. Рецепциите на различни култури на тези градове, тоест създаването на литературни и художествено-изобразителни творби за тях на музикални произведения и филми се оформят в цели пластове на националните култури. Така например ние говорим за венециански пласт в руската култура, във френската, в немската култура и т.н. Самите тези национални пластове влизат в сложни взаимоотношения, сплитат се и се трупат като един световен мега-пласт.

Курсът представя и няколко български случая на подобно оформяне в културата на градове като щастливи хетеротопии. Дискутират се и отделни случаи на нереализирани градски идеални проекти.

прочети още
Българистика (Български език, култура и литература)

Преподавател(и):

проф. Михаил Неделчев  

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите се учат да се ориентират във всяко градско пространство именно като културни напластявания и следи. Те могат „да четат” градовете. Курсът развива тяхното социално въображение по отношение на познати или сега виждани за пръв път градове; учи ги да проникват в тайните и на това, което им се струва пределно познато – например родният им град.
Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Градът: символи, образи, идентичности (сборник), ЛИК, С., 2002

Борис Минков, „Град, междинни полета”, Пловдив, 2011

Ивайло Дичев, „Пространства на желанието, желания за пространство”, С., 2005

Борис Виан, „Наръчник на Сен Жермен дьо Пре”, С., 2003

„Места на всекидневието” (сборник), С., 2002

Мишел Серто, „Изобретяване на всекидневието”, ЛИК, 2002

Мишел Сер, „Атлас”, С., 2000

Стефан Йеразимос, „Истанбул. Културната съкровищница на две могъщи империи”, С., 2010

Орхан Памук, „Истанбул”, С., 2007

Фернан Бродел, „Граматика на цивилизациите”, 2014

„Охрид в старите пощенски картички”, (съставител М. Неделчев), 1998

„Вдъхновения от Созопол” (съставител М. Неделчев), 1999

Сп. „Демократически преглед”, 1994-2004 –постоянната му рубрика „Животът на градовете”

Дмитрий Варзоновцев, „Феноменология на града”, С., 1992

Средства за оценяване:

курсова работа, участие в дисусии, есе