BULB515 Българските дебати

Анотация:

Курсът се спира на онези дебати в българската литературна история, които не се затварят в тесните граници на литературното поле, а на фона на които се очертават значими за българското общество теми.

прочети още
Българистика (Български език, култура и литература)

Преподавател(и):

доц. Морис Фадел  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

След завършване на курса студентите ще познават същностни аспекти на българската дебатна култура. Това ще им позволи на самите тях да станат "дебатиращи хора", да отстояват мнение по важни социални и литературни проблеми.
Предварителни изисквания:
Познания върху литературата, получени в базовото ниво на обучение.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

"Беседи с младите. Срещи и разговори на Димитър Талев, Христо Радевски, Георги Караславов, Никола Фурнаджиев, Камен Калчев, Емилиян Станев (1958 -1962)". Поредица “Червено на бяло: Литературен архив на НРБ” - книга 2. Съставител Пламен Дойнов. Изд. Ciela, С., 2010.

"Другият "Тютюн". Документи и спомени", съст. Пламен Дойнов и Анна Свиткова, С., 2010.

"Принудени текстове. Самокритика на български писатели (1946-1962)". Поредица “Червено на бяло: Литературен архив на НРБ” - книга 1. Съставител Пламен Дойнов. Изд. Ciela, С., 2010.

"Соцреалистически канон / Алтернативен канон". Поредица „Литературата на НРБ: история и теория” – книга 2, съст. Пламен Дойнов, ИК „Пан”, Департамент „Нова българистика” на НБУ, С., 2009.

Трайкова, Ел., "Българските литературни полемики (от началото на ХХ век до 70-те години на ХХ век)", С., 2001.

"1910". Поредица "Годините на литературата" - книга 5. Водещи на поредицата Михаил Неделчев, Пламен Дойнов. Съст. П. Дойнов, Й. Ефтимов. Изд. Ciela, С., 2011.

"1989". Поредица “Годините на литературата” - книга 4. Водещи на поредицата Михаил Неделчев, Пламен Дойнов. Съст. П. Дойнов. Изд. Ciela, С., 2010.

"1968. Годината на гневното слънце. София – между Париж и Прага. Пражката пролет и българската литература". Поредица “Годините на литературата” - книга трета. Съст. Пламен Дойнов. Водещи на поредицата Михаил Неделчев и Пламен Дойнов. НБУ, Изд. Ciela. С., 2009.

"1907. Годината на интелигентите. Литература и автономия. Началата на модернизма". Текстове, представени на конференцията на департамент “Нова българистика” – “1907”, състояла се на 11 май 2007. Поредица “Годините на литературата” - книга 2. Съст. Пламен Дойнов. Водещи на поредицата Михаил Неделчев и Пламен Дойнов. НБУ, Изд. Ciela. С., 2008.

"1956. Априлският пленум и литературата. Унгарското въстание и българските писатели. Власт и публичност". Поредица “Годините на литературата” - книга 1. Съст. Пламен Дойнов. Водещи на поредицата Михаил Неделчев и Пламен Дойнов. НБУ, С., 2007.

Средства за оценяване:

Реферат, есе, дискусия