LOGB606 Емоционални разтройства при деца с комуникативни нарушения

Анотация:

Курсът представлява лекционна форма на обучение. Целта е да заподнае студентите с част от емоционалните разстройства, които съпътстват комуникативните нарушения. Разглеждат се теми свързани с определение на термина емоции, биологични и психологически теории за поява, регулация и отреагиране на емоциите, както и основни терапевтични направления, които повлияват емоционални разстройства. Подробно се излагат проявите на отделните емоционални разстройства, диференциалните критерии за отличаване на норма и патология, очертават се начините на ранна диагностика и превенция и се определят терапевтичните роли в екипна работа с такъв вид патология.

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ:

прочети още
Логопедия

Преподавател(и):

доц. Румен Петров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основни понятия за аномалното развитие

• базови знания за емоционалните разстройства

• ролите на отделните специалисти в екипната работа при този вид патология

2) могат:

• да си служат с основни понятия и теории за емоционални разстройства

• да познават и се ориентират в симптоматичните прояви

• да различават проявите на видовете емоционални разстройства
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Базови знания за видовете комуникативни нарушения

• Базови знания за психология на детското развитие

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Боянова В., Станкова М., “Хиперактивност и дефицит на вниманието”, 2003

2. Сиймън,Д. Кенрик, Д., Психология, Нов български университет, 2002г.

3. Мавлов, Л., Боянова, В., Анатомия и физиология на човека, 2007г.

4. МКБ – 10 “Психични и поведенчески разстройства”, 1998

5. Пирьова, Б., Биологична психология, Нов български университет, 2011г.

6. Пирьова, Б., Поведенческа медицина, Нов български университет, 2011г

7. Heward, Williams, ‘Exceptional children”,1998, third edition

Средства за оценяване:

реферат

тест

презентация