LOGB601 Принципи на телерехабилитацията при деца и възрастни с комуникативни нарушения

Анотация:

Телерехабилитацията (или електронна рехабилитация ) е доставка на медицински услуги за рехабилитация посредством телекомуникационни мрежи и интернет. Повечето видове услуги попадат в две категории: клиничната оценка (функционалните възможности на пациента в неговата среда) и клиничната терапия. Курсът ще помогне на студентите да развият "система" за разбиране на континиума от грижи в клиничната рехабилитация, включително и от контекста на оптимизиране на резултатите. Те ще овладеят ключова терминология, използвани от различни медицински специалисти в областта на телерехабилитацията и в рамките на общността на хората с увреждания, както и на инфраструктура, която съществува за клиничните телерехабилитационни услуги.

прочети още
Логопедия

Преподавател(и):

доц. Полина Михова  д-р
доц. Георги Петров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) могат:

- практически да решават проблеми с помощта на телерахибилотационни техники

- интегрират професионални и етични отговорности със съвременните предизвикателства пред обществото в областта на здравеопазването.

- Да използват телемедицински системи за рехабилитационни нужди

2) знаят:

- ключовите аспекти на сензомоторната система, свързана с човешкото поведение.

- стандарти, подходи за изграждане и използване на модерни телекомуникационни технологии, особено в контекста на технологии за достъп.


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

[1]. Учебник "Електронно здравеопазване", ISBN 13: 978-954-516-910-6, Ж.Винарова, П.Михова, Ст.Тонев, А.Петков, изд. Летера, София, 2009

[2]. Mihova P., Telemedical solutions - practical approach in Bulgaria, Telemedicine Techniques and Applications, ISBN 978-953-307-354-5, Book edited by: Georgi Graschew and Stefan Rakowsky, Intech, 2011, p413-438

[3]. CD „Мултимедийна енциклопедия по Медицинска информатика”, съставител: П.Михова, изд. НБУ, София, 2010

[4]. Учебник "Медицинска информатика", ISBN 13: 978-954-535-515-8, Ж.Винарова, П.Михова, изд. НБУ, София, 2008

[5]. Report on the potential application of telerehabilitation to adult rehabilitation services in Scotland, Dr Anne J Hill, PhD, BSp Path, March 2010

[6]. Telerehabilitation, NARIC, Volume 4, Issue 1, February 2009 Volume 4, Issue 1, February 2009

[7]. E-health care information systems: an introduction for students and professionals, John Wiley and Sons, 2005, p. 219, ISBN 9780787966188

[8]. Lisa Keaton; Linda L. Pierce; Victoria Steiner; Karen Lance. "An E-rehabilitation Team Helps Caregivers Deal with Stroke". The Internet Journal of Allied Health Sciences and Practice (Ijahsp.nova.edu) 2.4. ISSN 1540-580X. http://ijahsp.nova.edu/articles/vol2num4/pierce-keaton.htm. Retrieved 2011-03-26.

Средства за оценяване:

Тест 50%

Семинар 25%

Курсов проект 25%