LOGB600 Невербална комуникация

Анотация:

Основната цел на курса е да запознае студентите с основните диагностични инструменти за идентификация на нарушенията в развитието и с основните терапевтични подходи за тяхното преодоляване. Студентите би трябвало да усвоят и основни знания за етиологията и клиничната картина при отделните нарушения на развитието, както и основни умения за консултативна дейност.

прочети още
Логопедия

Преподавател(и):

проф. Толя Стоицова  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти7

1) знаят:

норма и патология на психичното развитие

основни нарушения на развитието

основни терапевтични стратегии

2) могат:

да консултират деца и техните семейства

да идентифицират основни нарушения
Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Адлер А., Възпитание на децата, 1998

2. Алексиева Ем., Рисунките в психологическото изследване на личността, 2000

3. Аръсън Е., Човекът - "социално животно", 1996

4. Ашнър Л., Когато родителите обичат прекалено: Как да освободим родителите и децата да заживеят свой живот, 2000

5. бенкерт О., Натрапливостите: причини, симптоми, терапия, 1999

6. Голдберг Д., Психиатрия в медицинската практика, 1992

7. Дьоларош П., Да говорим, играейки, 1999

8. Клайн м., Любов, завист, благодарност, 2002

9. Крайг Г., Психология развития, 2002

10. Матанова В., Диагностика на деца с комуникативни нарушения, 1998

11. Матанова В., Дислексия, 2001

12. матанова В., Психология на аномалното развитие, 2005

Средства за оценяване:

тест

есе - 3 бр.