CELB603 Практика по Зоология на гръбначните животни

Анотация:

Биология - обща и приложна

Преподавател(и):

проф. Даниела Пиларска  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: