CELB602 Практика: Генетика, вирусология, инфекциозни причинители и имунен отговор

Анотация:

Цел на практиката "Генетика, вирусология, инфекциозни причинители и имунен отговор" е въведение в основните лабораторни имунологични методи и техники, използвани за диагностика и научни изследвания.

прочети още
Биология - обща и приложна

Преподавател(и):

доц. Николай Петров  д-р
доц. Петя Димитрова  д-р
доц. Красимир Русанов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Придобиване на знания за:

• основните принципи при планиране на имунологични изследвания

• практическото приложение на имунологичните техники и методи

•Идентифициране на недостатъци на методите и грешки при изпълнение и планиране на опити;

• комбинирането на различни серологични, молекулярни и клетъчни подходи в имунологията

Придобиване на умения за:

• самостоятелно изготвяне на протокол от експериментална задача

• самостоятелно представяне на резултати

• анализ на данни

• представяне на собствени резултати чрез използване на основни имунологични понятия и концепции


Предварителни изисквания:
основни знания в областта на биологията

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Ръководство за упражнения по имунология

1. David Male, Jonathan Brostoff, David Roth, & Ivan Roitt. Roitt’s Essential Immunology 13th Edition (2017). John Wiley & Sons, Inc. ISBN-13: 978-1118415771. www.roitt.com - ONLINE CHAPTER: Immunological methods and applications.

2. Current Protocols in Immunology. John Wiley & Sons, Inc. Online ISSN:1934-368X. https://currentprotocols.onlinelibrary.wiley.com/journal/1934368x