CSTB652 Проект: Цифрова фотография за мултимедийни приложения

Анотация:

• Курсът е посветен на затвърждаване и разширяване на знанията и уменията, придобити в курса "Цифрова фотография за мултимедийни приложения".

• На базата на самостоятелно подбрани стари повредени фотографии се разработва фото разказ или фото есе, посветено на дадена тема.

• Фотографският материал се подлага на необходимите операции за възстановяване и ретуш

прочети още
Мултимедия и компютърна графика

Преподавател(и):

гл. ас. Йоана Иванова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основните проблеми при възстановяване на стари фотографии

• Различните техники за селекции и ретуш на отделни обекти

1. могат:

• Да ретушират стари фотографии, отстранявайки повреди от плесен, влага, надраскване, скъсване и т.н.

• Да обединяват технически и естетически отделни изображения и части от тях за постигане на определено въздействие


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Познания в областта на растерната обработка на изображения

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Основна:

Galer, M., & Andrews, P. (2014). Photoshop CC essential skills. A guide to creative image editing. Burlington: Focal Press.

Kelby, S. (2006). The Photoshop Chanels Book. Peachpit Press.

Kelby, S. (2011). The Professional Portrait Retouching Techniques for Photographers Using Photoshop. New Riders.

Kelby, S. (2017). THE ADOBE PHOTOSHOP CC BOOK FOR DIGITAL PHOTOGRAPHERS. New Riders.

Kloskowski, M. (2012). The Photoshop Compositing Secrets. Peachpit Press.

Ratcliff, T. (2010). A World in HDR. Berkeley: New Riders.

Sammon, R. (2010). Rick Sammon’s HDR Photography Secrets for digital photographers. Inianapolis: Wiley Publishing, Inc.

Snider, L. (2013). Photoshop CC. The missing manual. O’Reilly.

Допълнителна:

Dayley, L. D. (2014). Photoshop® CC Bible. Indianapolis, Indiana: John Wiley & Sons, Inc.

Evening, M. (2014). Adobe Photoshop CC for Photographers. Focal Press.

Margulis, D. (2006). Professional Photoshop: The Classic Guide to Color Correction, Fifth Edition. Peachpit Press.

Margulis, D. (2013). Modern Photoshop Color Workflow. MCW Publishing.

Smith, J. (2013). Adobe® Photoshop® CC Digital Classroom®. Indianapolis, Indiana: John Wiley & Sons, Inc.