CSTB651 Проект: Интерактивни техники в среда Animate

Анотация:

Мултимедия и компютърна графика

Преподавател(и):

проф. Велина Славова  д-р
гл. ас. Десислава Георгиева  д-р
ас. Златка Узунова  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: