CSTB721 Цифрова фотография за мултимедийни приложения

Анотация:

Цел на курса е запознаването с основните етапи и методи за обработки на цифровите фотографии – от RAW формат до висококачествени изображения с разширен динамичен диапазон, привличащи и акцентиращи вниманието на наблюдателя върху основната идея на създателя си

прочети още
Мултимедия и компютърна графика

Преподавател(и):

гл. ас. Йоана Иванова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Базовите техники и умения за реализиране на основните задачи – баланс на бялото, корекция на експозицията, изостряне, разширяване на динамичния диапазон, цветови корекции, ретуширане

2) могат:

Да променят програмно параметрите на фотографския процес, да коригират перспективата и композицията, да ретушират и изострят изображения, да подготвят изображения за рекламни материали – печатни и web дизайн


Предварителни изисквания:
Познания в областта на цифровата фотография (да са завършили успешно курс CSTB509 Принципи на цифровата фотография) и да имат базови познания в работата с Adobe PhotoshopФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Scott Kelby, The Adobe Photoshop CS4 Book for digital photographers, New Riders, 2008

2. Scott Kelby, Photoshop CS4 Down & Dirty Tricks, New Riders Press, 2009

3. Scott Kelby, Photoshop® CS Killer Tips, New Riders Press, 2004

4. Scott Kelby, Scott Kelby's 7-Point System for Adobe Photoshop CS3, Peachpit Press, 2007

5. Scott Kelby, The Photoshop® Channels Book, Peachpit Press, 2006

6. Richard Lynch, The Adobe Photoshop CS4 Layers Book, Focal Press, 2009

7. Katrin Aismann, Photoshop® Masking and Compositing, New Riders Press, 2005

8. Katrin Aismann , Photoshop Restoration & Retouching for Photoshop (third edition), New Riders Press, 2006

9. Mat Kloskowski, Extreme Photoshop CS, Friendsof, 2006

10. David Busch, Digital photography

11. Скот Келби, Цифрова фотография с PHOTOSHOP CS, СофтПрес, 2005

Средства за оценяване:

две курсови задачи