CSTB105 Въведение в създаването на звукови картини

Анотация:

Лекционният материал запознава студентите с основните програмни средства за обработка на звука и особеностите на представянето на музикалните процеси. Работи се с различни стилове музика и тяхното музикално представяне чрез най-актуалнен софтуер и начините на редактиране на музикалния продукт,програмиране и въвеждането на музикална информация. Създаването на програмно музикално произведение с съответна обработка Музикалният материал с използване на основните управляващи структури Оценяват се качествата на създадения звуков и музикален продукт

Успешната разработка и защита на първата програма е условие за допускането на студента на първото контролно. Успешната разработка и защита на втората програма е условие за допускането на студента на второто контролно. Създаването на завършен продукт и неговата успешна защита е условие за допускането на студента на изпит. Създаването на програмата подържаща база данни е условие за освобождаване на студента от изпит.

прочети още
Мултимедия и компютърна графика

Преподавател(и):

проф. Симо Лазаров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Изграждане на теоретични познания относно принципите на създаване на звукови картини, програмирането и изпълнението на музика и практически умения за решаване на многоцелеви задачи с помощта на компютър и синтезатор.
Предварителни изисквания:
Основно познаване и боравене с понятията за звук и акустика от учебия материал по физика,електоротехника и електроника от средното училище.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1.Харолд.В –Създаването на звука Оксфорд 1988

2.Каталози на фирми- производителки на музикален софтуер

3.Каталози на фирми- производителки на музикални инструменти софтуер

4.С. Лазаров – Електронна музика и синтезатори 1986.Техника

3.С. Лазаров,Е.Лазаров-Компютри и музика 1989.Техника

4.Р. Зарипов – Програмирана музика 1991.Техника

7.Нотни издания- индивидуално разпределение в зависимост от степента на подготовка на всеки студент –

8.Songbook 1, – S. Lazarov, V. Lazarov 2002

9.Songbook 2,3, – S. Lazarov, V. Lazarov 2003

9.Материали от Интернет – по указания.

10.Доклади от конференции за електроакустични фестивали 1985- 2000

11.С. Лазаров – Звукът 2002

12.С. Лазаров –МИДИ музика за начинаещи 2002

13.С. Лазаров – Електронната музика 2002

Средства за оценяване:

В оформянето на оценката участват четири компоненти: а) две писмени контролни работи или тестове по време на семестъра; б) семестриален изпит.

Тежестта на отделните компоненти при формирането на оценката в проценти е както следва:

1.Първо писмено контролно (тест) 50 %

2.Второ писмено контролно (тест) 50 %