CSTB706 Лабораторни занятия по компютърна анимация

Анотация:

Основна задача на курса e усвояване на фундамантални понятия за използването на системи за създаване на реалистични тримерни компютърно-генерирани анимации. В процеса на работа се усвояват фундаменталните знания, нужни за създаване на компютърни анимации и начините за приложение на тези знания при работа с конкретен продукт за компютърна анимация. Специално място заема изучаването и приложението на методите за повишаване на реалистичността на анимираните движения и обекти.

прочети още
Мултимедия и компютърна графика

Преподавател(и):

доц. Венцислав Джамбазов  д-р
гл. ас. Десислава Георгиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- фундаменталните знания, нужни за създаване на компютърни анимации и начините за приложение на тези знания при работа с конкретен продукт за компютърна анимация. Специално място заема изучаването и приложението на методите за повишаване на реалистичността на анимираните движения и обекти.

2) могат:

- да използуват системи за създаване на реалистични компютърно-генерирани анимации.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

-За работа с приложни продукти за работа с двумерна и тримерна графика.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лабораторно упражнение

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Основни литературни източници:

1. Стефани Рис, Анимация персонажей в 3D Studio MAX, ПИТЕР, 1998.

2. Еффективная работа с 3D Studio MAX, ПИТЕР, 1998,1999.

3. Бел, S/F ефекти с 3D Studio MAX 2.5, Софтпринт, 1999.

Допълнителни литературни източници:

1. Електронни материали в системата MOODLE.

Средства за оценяване:

I Самостоятелна работа.

II Самостоятелна работа.

III Самостоятелна работа.