PHOB524 Проект "Социална фотография"

Анотация:

Проектът по „Социална фотография“ цели създаване на фотографско есе, което да представя актуален проблем в социалната сфера. Изборът на тема е свободен, като възможни посоки са видове социални, полови и групови неравенства, дискриминации, проблеми на професионални общности.

Фотографското есе трябва да съдържа между 12 и 15 фотографии, които са добре осмислени като поредица. Очаквам вашето фотоесе да бъде грамотно заснето и снимките да бъдат с общо визуално решение като експонация, цветна температура и контраст, идващи от процеса на заснемане или постпродукцията.

Работата трябва да показва разбиране на проблемите в избраната тема, да има добре изграден наратив или портрет. Добре е авторският поглед да е задълбочен, да вниква в аспекти на проблема, да отправя послание и провокира размисъл.

прочети още
Фотография

Преподавател(и):

гл. ас. Лиляна Караджова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Курсът цели следните компетенции:

- Запознаване с фотографското есе като жанр.

- Изграждане на умения за проучване и план за представяне на тема.

- Изграждане на умения за селекция на снимки и тяхното привеждане в общо визуално решение в процеса на снимане и постпродукция.

- Осмисляне на потенциала на фотографското есе да изрази позиция, да постигне внушение и отправи послание.


Предварителни изисквания:
- Проектът е подходящ за студенти, които имат познания и интерес към социалната фотография.

- Изискват се умения за проучване на тема, осъществяване на контакт с участници, добра комуникация и организация на снимачния процес.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Проучване на тема по социална фотография. Организиране на снимачния процес. Представяне и дискусия на проекта.

Литература по темите:

• Зонтаг, С., За фотографията. Изд. „Изток-Запад”, С. 2013

• Зонтаг, С., Да гледаш болката на другите. Изд. „Изток-Запад”, С. 2016

• Фотографията – Цялата история, Изд. Книгомания, София, 2015

• Borge, M., Documentary Photography Reconsidered: History, Theory and Practice, Routledge: 2019

• Borge, M., Photography as Activism: Images for Social Change, Focal Press: 2011

• Grundberg, A. Crisis of the Real, New Jersey: Aperture Foundation, 1990

• Jeffrey, J., How to Read a Photograph, New York: Abrams, 2008

• Light, K., Witness in Our Time, Second Edition: Working Lives of Documentary Photographers, Smithsonian Books: 2010

• Marien, M. W., Photography: A Cultural History, New York: Laurence King Publ., 2002

• Verme, E., Storytelling for Photojournalists: Reportage and Documentary Photography Techniques, Amherst Media: 2016

• Vitamin Ph: New Perspectives in Photography, Phaidon, London 2006