PHOB523 Проект "Изработване на рекламни фотографии и проекти"

Анотация:

Фотография

Преподавател(и):

доц. Динамир Предов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: