PHOB531 Влиянието на изобразителното изкуство върху фотографията

Анотация:

Курсът „Влиянието на изобразителното изкуство върху фотографията“ предлага двусеместриално изучаване на взаимовръзките и влиянията между изобразителното изкуство и фотографията. Лекциите запознават студентите с големите процеси и явления в изкуството, които водят до развитието на жанрови особености, композиционални схеми, подходи в работата със светлината и изразните средства във фотографията. Първата част на курса включва историята на камера обскура в изкуството, появата и развитието на светлосянката в живописта с фокус върху тенебризма, както и теченията, които оказват непосредствено влияние върху фотографията като импресионизма и модернистичните авангардни движения. Втората част на курса разглежда взаимодействия между визуалните изкуства и фотографията през втората половина на XX век.

прочети още
Фотография

Преподавател(и):

гл. ас. Лиляна Караджова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Курсът цели развитие на следните компетенции:

- Познание на течения в изобразителното изкуство, които оказват влияние върху фотографията.

- Познаване на движения в модернизма повлияли развитието на фотографските подходи и техники.

- Познание на значимите промени, които фотографията е породила в историята на изкуството.


Предварителни изисквания:
Познания по история на фотографията.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Камера обскура, оптични пособия и развитие на живописта от XIV век насам.
 2. Микеланджело да Караваджо и караваджистите. Тенебризма в изкуството и свеслосянката във фотографията. Ниската тоналност като изразно средство в съвременната фотография.
 3. Живописта на Караваджо и живата картина през XXI век. Постановъчна фотография за един кадър.
 4. The Pictures Generation. Фотография и кинематографична продукция.
 5. Луминизма в изкуствоно. Високата тоналност като изразно средство в съвременната фотография.
 6. Влияние на живописта през XVIII и XIX век върху развитието на фотографските жанрове.
 7. Влияние на импресионизма върху фотографските процеси на отпечатване.
 8. Авангардизъм и визуални изкуства. Нови разбирани за фотоапарата. Футуризъм и фотодинамизъм.
 9. Руски конструктивизъм и фотография. Родченко и революцията на възприятието.
 10. Дадаизъм. Развитие на фотомонтажа.
 11. Сюрреализъм и фотография. Езикът на несъзнаваното.
 12. Представяне на практическа работа и дискусия.
 13. Училището "Баухаус" и фотографията. Оптичния експеримент.
 14. "Новият Баухаус" и абстрактния образ във фотографията.
 15. Изкуството след Втората световна война. Езика на медиите и поп културата.
 16. Развитие на поп арта във Великобритания и САЩ. Смесени медии и употреба на фотографски материали.
 17. Поп арт и фотография в САЩ, част 2. Развитие на цветната фотография през 70-те години на XX век.
 18. Психеделично изкуство и употреба на фотографски материали. Влияние върху ефекти в графичната обработка на изображение със софтуер. Оцветяване на чернобяла фотография.
 19. Концептуална фотография и типология.
 20. Кратка история на мозайката в изкуството и развитие на фотографската мозайка. Композитна фотография.
 21. Концептуална изкуство, пърформанс и фотография.
 22. Взаимодействия между фотореализма в изкуството и фотографията.
 23. Фотография и нови медии. Многослойни изображения. Прожекция. Фотография и стрийт арт.
 24. История на видео арта и взаимовръзки с фотографията.
 25. Представяне на практически задачи и дискусия.

Литература по темите:

• Бенямин, В., Художественото произведение в епохата на неговата техническа възпроизводимост. // Озарения. София: Критика и хуманизъм, 2000, 127-161

• Фотографията – Цялата история, Изд. Книгомания, София, 2015

• Фотографията на 20. век, Музей “Лудвиг”-Кьолн, ICONS, Taschen GMBH 2001, “АЛИАНС-97” ООД, София, 2002

• Улрих, В., Теория на неостротата, Изд. „Изток-Запад”, С. 2012

• Campany, David. 2003. Art and Photography. London: Phaidon.

• Campany, David. 2007. The Cinematic. London : Cambridge, Mass.: Whitechapel ; MIT Press.

• Campany, David. 2019. “The Enigmatic Photography of Jeff Wall.” FT.com.

• Cotton, Charlotte. 2009. The Photograph as Contemporary Art. New ed. London: Thames & Hudson.

• Green, David., and Joanna. Lowry. 2006. Stillness and Time : Photography and the Moving Image. Brighton: Photoworks / Photoforum.

• Grundberg, Andy, and Yale University Press publisher. 2021. How Photography Became Contemporary Art : Inside an Artistic Revolution from Pop to the Digital Age. New Haven: Yale University Press.

• Marien, M. W., Photography: A Cultural History, New York: Laurence King Publ., 2002

• Scharf, Aaron. Art and Photography. London: Penguin, 1991

• Vitamin Ph: New Perspectives in Photography, Phaidon, London 2006