CARB610 Приложна анимация II част

Анотация:

Във втората част на курса студентите ще се запознаят с методите за анимация на по-сложни елементи с помощта на компютър. Специално внимание ще се отдели на анимацията на текст, семпли герои, работата с камера, 3D слоеве. Практическите занимания се допълват по начин, който ще подпомогне плавното усвояване на технологията за изработване на компютърна анимация. С тези познания студентите ще могат самостоятелно да създават кратки анимационни клипове и ефекти в двуизмерна и триизмерна среда с компютър.

прочети още
Анимационно кино

Преподавател(и):

гл. ас. Севина Иванова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Специфични термини, формати и методология на обработка с дигитален софтуер.

2) могат:

Да работят с актуален Adobe After Effects CC;

Да създават анимация на текст;

да анимират семпли обекти и герои;

Да работят с камери и 3D слоеве;

Да създават завършен кратък анимационен продукт с помощта на дигитален софтуер.
Предварителни изисквания:
• Обща компютърна грамотност (Windows) и владеене на английски език.

• Теоритични познания в областта на режисурата на анимационен филм и филмовия монтаж.

• Основни умения за художествена работа – рисуване, форми, цветове, графична композиция.

• Класически анимационни похвати.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Въведение в тематиката на курса, задачи и критерии за оценяване.
 2. Анимация на текст. Приложение. Основни методи за работа. Управление на формата и движението.
 3. Анимация на текст. Преходи.
 4. Анимация на текст. Текстури.
 5. Видове интерполация. Връзка с традиционни методи и понятия.
 6. Управление на деформация.
 7. Рисуване на движение. Допълнително управление на движението. Специални ключове.
 8. Подготовка на изображения за анимация. Основни понятия. Методи за импортиране. Групиране на обекти. Анимация в световни и локални координати.
 9. Свързване на параметри. Автоматична анимация.
 10. Употреба и управление на множество обекти.
 11. Базисна анимация на стилизиран герой. Групиране, напасване, деформации.
 12. Работа с камери.
 13. Работа с 3D слоеве и осветление.
 14. Финално обсъждане на студентските проекти.

Литература по темите:

• Fridsma, Lisa. Adobe After Effects CC Classroom in a Book (2018 release). Adobe press, 2017

• Meyers, Trish and Chris. Creating Motion Graphics with After Effects: Essential and Advanced Techniques. Routledge, 2013.

• Krasner, Jon S. Motion Graphic Design, Third Edition: Applied History and Aesthetics. Focal press, 2013.

• Brinkmann, Ron, “The Art and Science of Digital Compositing”: Techniques for Visual Effects, Animation and Motion Graphics (The Morgan Kaufmann Series in Computer Graphics), Publisher: Morgan Kaufmann, 2008.

• Halas, John and Whitaker, Harold. Timing for Animation, Second Edition. Focal Press, 2009.

• Williams, Richard. The Animator's Survival Kit: A Manual of Methods, Principles and Formulas for Classical, Computer, Games, Stop Motion and Internet Animators. Farrar, Straus and Giroux, 2012.