CARB603 Карикатура, илюстрация и комикс ІІ част

Анотация:

Курсът цели да развие в студентите чувство за хумор, комбинативност, абстрактно мислене и съвременна графична и кинематографска естетика. Запознава студентите с историята на карикатурата, илюстрацията и комикса; развитие; водещи световни автори и стилове.

прочети още
Анимационно кино

Преподавател(и):

проф. Иван Веселинов  

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще:

1) знаят:

• гротескната рисунка;

• различни възгледи и школи в карикатурата, илюстрацията и комикса;

• творчеството на известни световни автори, които са пряко свързани с синтетичното мислене характерно за анимационната изразност.

2) могат:

• да мислят по съвременен и синтетичен начин, което е спецификата, както на карикатурата, илюстрацията, комикса, така и на анимацията.

• са развили геговото мислене.


Предварителни изисквания:
Студентите трябва да имато основни познания по рисуване, композия и изградени естетически критерии.

• участие в часовете със собствени рисунки по предварително зададена тема /карикатура и портретна карикатура/Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Немска карикатура. Кръгът издателство „Ойленшпигел”.
 2. Карл Шрадер. Карикатури, албум илюстрации. Хенри Бютнер. Албум илюстрации.
 3. Унгарска карикатура. Кръгът издателство „Лудаш Мати”. Георг Варнай – карикатури по зададена тема.
 4. Чешка карикатура. Кръгът издателсво „Дикобраз” и „Рохач”. Карикатури по зададена тема.
 5. Полска карикатура. Кръгът издателство „Шпилки”. Карикатури по зададена тема.
 6. Адолф Хофмайстер. Шаржове. Дискусия.
 7. Карикатурата и гротеската в българската илюстрация. Александър Божинов, Теню Пиндарев. Шаржове. Доньо Донев.
 8. Творчеството на Пол Дрисен.
 9. Творчеството на Хайнс Еделман и жълтата подводница.
 10. Творчеството на Карел Земан. Карикатури, илюстрации, филми.
 11. Творчеството на Мурдильо. Карикатури, илюстрации, филми.
 12. Творчеството на Йосеф Лада. Карикатури, илюстрации, филми.
 13. Творчеството на Златко Бурек. Карикатури, илюстрации, филми.
 14. Творчеството на Братя Куей.
 15. Творчеството на Ян Шванкмайер.

Литература по темите:

• Книги, албуми и каталози от личната колекция на преподавателя

• Мордилио, Портрет гротеска – П. Стоянов, тема – ъгъл

• Бидструп, Костов, тема – “Валяк”

• Комикс (български, световен), Айнщайн, “Пейка”

• Френска карикатура, Клинтън, тема “Ключ”

• Карл Шрадер, портрет – Путин, тема – “Телефон”

• Цайнберг, портрет – Чаплин, тема “Муха”

• Немска карикатура, портрет – Кафка

• Полска карикатура, портрет – Толстой

• Българска карикатура, портрет – Сталин

• Изложба – Маростика – Италия, портрет – Божков

• Изложба – Кноке Хейст – Белгия, тема “Шапка”

• Изложба – Габрово – България, тема “Страх”

• Харватска карикатура – Драгич, Довников

• Хенри Бютнер – Германия, тема “Лабиринт”

• Адолф Борн – Чехия, тема “Любима”

• Изложба – Скопие, тема “Очила”

• Андре Франсоа – Франция, тема “Телефон”

• Боск – Франция, тема “Автомания”

• Семпе – Франция, тема “Черен хумор”

• Топор – Франция, “Човек и куче”

• Александър Божинов, тема “Хоби”

• Илия Бешков, тема “Триъгълник”

• Гулбрансон – Германия, тема Балон”

• Хундерт Васер – Австрия, портрет гротеска Симеон II

• Чехска карикатура, гротеска Борис III

• Особености и школи в комикса

• Гротеска, хумор, сатира

• Илюстратор на “Декамерон”, Клемке

• “Гротеска, карикатура, комикс, илюстрация, като рисунка и начин на мислене”

Средства за оценяване:

50% практическа разработка,

50% конферанс