INTB900 Мебелен дизайн

Анотация:

Курсът има практическа насоченост и цел да развие в студентите технически способности и творческо мислене в областта на мебелния дизайн. Обучението се концентрира върху запознаването със спецификите за изграждане на мебелите в интериора и функционалното им приложение. Проследява се развитието на мебелния дизайн в исторически план. Анализират се съвременното развитие и връзка с интериорната среда. Целта е изграждането на креативно и нестандартно мислене при проектирането и изработването на мебел, чрез разработка по индивидуален проект. Формират се практически умения при разработването на проект, чертеж и макет. В края на семестъра студентите изготвят и представят портфолио с идейни скици, чертожна схема, и изработен макетен модел на авторска мебел предназначена за интериорно пространство.

прочети още
Интериорен дизайн

Преподавател(и):

доц. Светослав Анев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Историческо развитие на дизайна за мебели

• Съвременните тенденции в мебелния дизайн.

• Основни принципи и етапи за проект и изработка на авторска мебел.

2) могат:

• Да изготвят идейни скици по зададена тема.

• Да проектират дизайнерска мебел

• Да разработват цялостен дизайнерски проект за дадена мебел.


Предварителни изисквания:
Не се изискват предварителни познания

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Въведение
 2. Анализ на задачите. Проучване.
 3. Дизайн процес - основни принципи и етапи.
 4. Композиция и формообразуване.
 5. Текущо оценяване
 6. Съвременни тенденции и автори в мебелния дизайн
 7. Основни принципи за проектиране на мебел и продуктов дизайн.
 8. Разработване на авторска мебел: скици
 9. Разработване на авторска мебел: технически чертежи
 10. Текущо оценяване
 11. Разработка на мебел – от чертеж към триизмерен модел
 12. Модулни системи
 13. Разработка на макет
 14. Подготовка на портфолио за финално оценяване
 15. Финално оценяване

Литература по темите:

• Нойферт Е. НОЙФЕРТ. Архитектурно проектиране. София. 2007.

• Fiell C. & P. Design Now. Taschen Gmbh. 2007.

• Hayward H. World furniture. McGraw-Hill book company. New York. Toronto. 1965.

• Kilmer W.O., Kilmer R. Construction drawings and Details for interiors: Basic skills. John Wiley & Sons. New Jersey. 2009.

• Miller J. Furniture-world styles from classical to contemporary. Dorling Kindersley Limited. London. 2011.

• Pile J., Gura J. A history of interior design. Fourth edition. Laurence king publishing. London. 2014.

• Lefteri C. Materials for Design. Laurence King Publishing. 2013.