ARTB974 Практически курс "Интериор на обекти в сферата на обслужването"

Анотация:

Курсът цели да обучи студента и развие възможностите му при проектиране на обекти в сферата на обслужването.

прочети още
Интериорен дизайн

Преподавател(и):

гл. ас. Биляна Калоянова  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще бъдат запознати с методиката на дизайнерското проектиране.

Теоретичната основа касаеща интериорни проекти.

Студентите ще могат да реализират проекти на обекти в сферата на обслужването
Предварителни изисквания:
Да владеят начините за представяне на проектите

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Писарева, Елена. Обзавеждане на обществени сгради. София, изд. „Лесотехнически университет”, 1999.

Фийл, Шарлот и Питър. Индустриален дизайн от А до Z . TASCHEN. София, изд. „Алианс-97” ООД, 2004.

Райчева, Регина. История на интериора и мебелите. София, Изд.

„Лесотехнически университет”, 1999.

ДМТ – Дизайн, Материали, Технологии

http://www.mebeli.info

MD – мебелен дизайн

http://www.md-magazine.info

Грозев, Огнян, Калин Тихолов. Интериор. Ръководство за проектиране. София, Изд. „Техника”, 1993.

Cerver Francisko. Interior Design Atlas. Barcelona, h.f.ullmann 2007.

Райчев, Румен. Цветовете в изкуството. София, Изд. „Лик”, 2005.

Стармър, Анна. Цветовете енциклопедия. София, Изд. „Книгомания ЕООД“, 2008.

Фийл, Шарлот и Питър. Дизайнът на 20 век. TASCHEN. София, изд. „Алианс-97” ООД, 2002.

Средства за оценяване:

Курсова работа/Проект/Портфолио;

Конферанс