ARTB827 Компютърно проектиране на триизмерни обекти (3D studio max)

Анотация:

Курсът "Компютърно проектиране на триизмерни обекти (3D studio max)" има за цел да дадe необходимите знания и умения за боравене с триизмерно компютърно пространство и създаване и генериране на статични изображения чрез 3D моделиране в 3D Studio MAX. Програмата дава възможност да сe овладеят изобразителните похвати на триизмерното пространство. Осмисля се творческото приложение на триизмерната компютърна графика чрез формообразуването и всички изобразитерни жанрове, свързани с него.

прочети още
Интериорен дизайн

Преподавател(и):

гл. ас. Явор Жаблянов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

• ще познават добре интерфейса на софтурния програмен продукт 3D Studio MAX

• ще се ориентират и навигират в триизмерното пространство

• ще овладеят основни инструменти за моделиране на триизмерни обекти

• ще могат да моделират сложносъставни триизмерни обекти и да ги аранжират в сцени

• ще могат да прилагат готови материали към триизмерни обекти

• ще могат да създават базово осветление на триизмерни сцени

• ще могат да създават специфични гледни точки към триизмерната сцена чрез композиране на камери


Предварителни изисквания:
Базови компютърни уменияФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. 3D Studio Max - Интерфейс и настройки. Координатни системи
 2. Основни триизмерни параметрични примитиви
 3. Разширени триизмерни параметрични примитивни обекти. Подравняване
 4. Архитектурни триизмерни обекти
 5. Основни триизмерни модификатори. Копиране. Видове копия. Реперна точка
 6. Допълнителни модификатори на триизмерни обекти.
 7. Масиви и групи. Запазване на селекции. Съставни обекти. Булеви операции
 8. Двуизмерни обекти. Подобекти точка и сегмент
 9. Двуизмерни непараметрични обекти. Подобект сплайн. 2D модификатори
 10. Моделиране на помещение с примитивно обзавеждане
 11. Текущо оценяване 1: Моделиране на интериорно пространство по зададен двуизмерен чертеж
 12. Камери
 13. Светлини
 14. Създаване на интериор с осветление и камери
 15. Текущо оценяване 2: Моделиране на интериорно пространство по зададен двуизмерен чертеж с осветление и камери

Литература по темите:

3D Studio MAX - официален учебен курс - Издателство "СофтПрес"

3D Studio MAX - Библия - Издателство "Алекс Софт