ARTB623 Компютърни експерименти

Анотация:

Курсовете по компютърни експерименти, имат за цел да разширят знанията на студентите за изграждане на

двуизмерни компютърни графични изображения.Експериментира се с различни техники за създаване на

специални графични ефекти и обработка на векторни изображения

прочети още
Интериорен дизайн

Преподавател(и):

гл. ас. Румен Кожухаров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

ЗНАЯТ: Специални техники за изграждане на сложно графично изображение.

МОГАТ: Дасъздават двуизмерни композиции чрез сложни графични похвати.
Предварителни изисквания:
Няма предварителни изисквания

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Тематични бордове. Theme boards. Tableaux thematiques.
 2. Illustrator – алтернатива в чертаенето и плочки за баня. Illustrator - alternative in drawing and bathroom tiles. Illustrator - alternative en dessin et carreaux de salle de bain.
 3. Illustrator, Баня и материал за 3D Max. Illustrator, Bathroom and 3D Max material. Illustrator, salle de bain et materiel 3D Max.
 4. Illustrator, проект за мозайка. Illustrator, Mosaic project. Illustrator, projet de mosaique.
 5. InDesign - Схематично портфолио. InDesign - Schematic Portfolio. InDesign - Portfolio schematique.
 6. InDesign - Творческо портфолио. InDesign - Creative Portfolio. InDesign - Portfolio creatif.
 7. Оформление на снимки за предпечат (Adobe Bridge). Prepress Photo Layout (Adobe Bridge). Mise en page de photos pour la prepresse (Adobe Bridge).
 8. Оформление на снимки за предпечат (Camera Raw). Prepress Photo Layout (Camera Raw). Mise en page de photos pour le prepresse (Camera Raw).
 9. Собствени табла за презентиране на проект. Own boards for project presentation. Planches personnelles pour la presentation du projet.
 10. Собствена визия на лого за нашият бранд и типични материали от графичната визия. Own logo design for our brand and typical graphic design materials. Conception de son propre logo pour sa marque et de son materiel graphique typique.
 11. Собствен 2D макет за показване на нашия бранд - 1 част. Own 2D mock-up for displaying our brand - 1 part. Maquette 2D propre pour presenter notre marque - 1 partie.
 12. Собствен 3D макет за показване на нашия бранд – 3D. Own 3D mock-up to display our brand - 3D. Maquette 3D pour presenter notre marque - 3D.
 13. Двуизмерното компютърно проектиране в дипломната ни работа. Two dimensional computer aided design in our thesis. Conception assistee par ordinateur en deux dimensions dans notre travail de these.
 14. Триизмерното компютърно проектиране в дипломната ни работа. The three-dimensional computer design in our thesis. La conception tri-dimensionnelle assistee par ordinateur dans notre travail de these.
 15. Конферанс. Conference. Conference.

Литература по темите:

1. 3D Studio MAX - официален учебен курс - Издателство "СофтПрес"

2. 3D Studio MAX - Библия - Издателство "Алекс Софт“

3. ИНТЕРИОР. Дизайн, проектиране с AutoCAD, компютърно моделиране и визуализация с 3ds Max - Издателство: „СофтПрес“

Средства за оценяване:

Практическа разработка