ARTB621 Приложна графика - изобразителни средства за визуална комуникация и реклама

Анотация:

Развива и усъвършенства творческото мислене,богато въображение и обща графична култура.

Изгражда графична композиция, модулно мислене,цветова хармония,художествена изобретателност

и находчивост. Аналитично мислене и синтезиран графичен изказ.

прочети още
Интериорен дизайн

Преподавател(и):

доц. Иво Попов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

ЗНАЯТ:

ТВорчески да анализират. Владеят графичен език и синтезиран художествен изказ.

МОГАТ:

Да създават графичен продукт за визуална комуникация.

Да формират фирмен и личностен стил в рекламата.
Предварителни изисквания:
-- Изобразителни възможности

---Шрифтова култура.

---Познания по комбинаторика.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Въведение в курса. История и развитие на Приложната графика
 2. История на Приложната графика в България
 3. Структурната комбинаторика като основа на приложната графика
 4. Типография. Видове шрифтове.
 5. Запазен графичен знак – принципи и методи на изграждане.
 6. Визуални илюзии в запазения графичен знак.
 7. Двусмислени графични знаци и обединяване на образи в запазения знак
 8. Визуална комуникация в обществена среда
 9. Фирмен корпоративен комплект
 10. Цвета при корпоративната идентичност
 11. Фирмени печатни издания
 12. Афиш, плакат, постер
 13. Основни принципи при създаването на наръчник за цялостна корпоративна идентичност – Brand Guidelines
 14. Приложната графика в интериорния дизайн
 15. Приложната графика в екстериорния дизайн. Външна реклама.

Литература по темите:

* "Графичната комуникация днес, част 1", Тиъдър Коновър, Уилям Райън, DuoDesign

* "Графичната комуникация днес, част 2", Уилям Райън, Тиъдър Коновър

DuoDesign

* "Структурна комбинатирика", проф. Румен Райчев

* "Графичен дизайн на 21. век", Шарлот Фийл, Питър Фийл, Книгомания

* "Design Now!Charlotte", Fiell, Peter Fiell, Taschen

* "Sixties Design", Philippe Garner, Taschen

* "Logo Design Vol. 2", Julius Wiedemann, Taschen

* "Професионален дизайн на бизнес материали", Джон Макуейд

* "Професионален дизайн в рекламата", Роджър Паркър

Средства за оценяване:

Курсова работа --проект.