BAMB647D Правни аспекти на маркетинга

Анотация:

Маркетинг - ДО

Преподавател(и):

 Росица Цанкова  д-р
проф. Райна Николова  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: