BAMB629D Управление на маркетинга

Анотация:

Маркетинг - ДО

Преподавател(и):

доц. Надя Миланова  д-р
гл. ас. Росица Накова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: