PHIB703D Аристотел и аристотелизмът

Анотация:

Курсът историята на философстването на Аристотел, както и историята на перипатетическата традиция, в контекста на присъствието им в европейската културна и философска традиция.

прочети още
Философия ДО

Преподавател(и):

гл. ас. Сергей Стефанов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите познават аристотеловата философия, ориентират се в понятията и темите на аристотелистката традиция в история на философията
Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Аристотел, Категории, София 1992.

2. Аристотел, Аналитики І, София 1997.

3. Аристотел, Топика, София 1998.

4. Аристотел, Метафизика, София 2000.

5. Аристотел, За небето. За възникването и загиването, София 2006.

6. Аристотел, За душата, София 1979.

7. Аристотел, Никомахова етика, София 1993.

8. Аристотел, Политика, София 1995.

9. Аристотел, За поетическото изкуство, С. 1975.

10. Аристотел, Реторика, София 1986.

11. Аристотел, Физиогномика, София 1998.

12. Аристотел, Съчинения, том I - Органон, част 1, София 2008.

13. Аристотел, Съчинения, том I - Органон, част 2, С. 2010.

14. Порфирий, Пещерата на нимфите, С. 2000.

15. Псевдо-Аристотел, Реторика към Александър, София 2004.

16. Теофраст, Характери, С. 1980.

17. Алберт Велики, Три трактата,“Изток-Запад”, С. 2003.

18. Алберт Велики, За душата. За интелекта, “Изток-Запад”, С. 2009.

19. Боеций, Теологическите трактати. За утешението на философията, С. 2008.

20. Пет средновековни философски трактата, сборник, С. 1989.

21. Пиер Абелар, Избрани съчинения, С.1986.

22. Тома от Аквино, Философски трактати, С. 2011.

23. Уилям от Окам, Избрано, С. 2002.

24. Помпонаци, Пиетро, Трактат за безсмъртието на душата, С. 2008.