LEAB296D Проект "Превод на документи" (от и на испански език)

Анотация:

Запознаване на студентите с особеностите на специализиран текст от областта на правото и държавното устройство и придобиване на необходимите знания и умения за превод на споменатите по-горе текстове от испански на английски език и обратно.

Курсът включва:

? Превод на различни специализирани текстове в областта на правото и администрацията от/на испански език.

? Превод на различни видове административно-правни документи.

? Работа с речник.

? Превод без речник.

? Създаване на терминологична банка.

Използват се различни специализирани текстове от различни области на административното и правното устройство на Испания и страните от Европейския съюз.

прочети още
Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език) ДО

Преподавател(и):

преп. Любка Славова  
преп. Валентина Славова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основната административно-правна терминология;

2) могат:

• да превеждат административно-правни документи.
Предварителни изисквания:
• Студентите трябва да владеят испански език на ниво минимум В1/В1.2 по Езиковата рамка на Съвета на Европа).

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Студентите подготвят самостоятелно превод на набор от типови документи, свързани с практиката на испанската държавна и автономна администрация, както и бланки на външното министерство, консулски и данъчни служби, служби за гражданско състояние и прочие.

Литература по темите:

• Оригинали на различни видове административно-правни документи.

• Материали от българския и испанския печат, материали от международни конференции, оригинални документи на испански и български език, материали от Интернет и други източници.