LEAB100D Консекутивен превод (английски-немски)

Анотация:

Курсът има за цел да развива уменията на студентите за устен превод и усъвършенстване на мнемотехниките, улесняващи устния превод.Студентите прилагат техники за запаметяване, анотиране, записване, анализиране и превеждане на кратки записи от чужд език на роден.

прочети още
Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език) ДО

Преподавател(и):

гл. ас. Милка Хаджикотева  д-р
преп. Нора Кръстева  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• особеностите на устния превод в съпоставка с писмения превод.

2) могат:

• да записват текстове за превод със специфичната символика

• да разчитат записки и да осъществяват устен превод

• да запаметяват, анотират и разчитат текстове за превод

• да осъществяват превод на автентични текстове от немски/английски на роден език
Предварителни изисквания:
Да имат знания и умения на ниво В2 от Европейската езикова рамка.

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Немски

Теми, които се разглеждат в курса: