LEAB099D Консекутивен превод (английски-испански)

Анотация:

Курсът има за цел да развие уменията за устен превод на студентите, както и да ги запознае с мнемотехниките, улесняващи устния превод. Студентите упражняват аудиране, вадене на ключови думи, резюме и превеждат автентични записи от и на испански и английски език.

прочети още
Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език) ДО

Преподавател(и):

гл. ас. Милка Хаджикотева  д-р
гл. ас. Даниела Александрова  д-р
 Капка Николова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• да записват кратки текстове за превод със специфичната символика

• да разчитат записки и да осъществяват кратък устен превод

2) могат:

• да запаметяват, анотират и разчитат текстове за превод

• да осъществяват кратък превод на автентични текстове от английски на испански език


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Ниво В1/В2 на владеене на английски език

Ниво В1/В2 на владеене наиспански езикФорми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Испански

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Baigorri-Jalon, Jesus. Conference Interpreting: From Modern Times to Space Technology, en Interpreting vol 4 (1) 1999: 29-40.

Baigorri-Jalon, Jesus. La interpretacion de conferencias: el nacimiento de una profesion. De Paris a Nuremberg.Editorial Comares, Granada 2000.

Baigorri-Jalon, Jesus.Interpreters al the United Nations: A History. Ediciones Universidad de Salamanca, 2004.

Gile, Daniel. Basic Concepts and Models for Interpreter and Translator Training. John Benjamins, Amsterdam/Filadelfia, 1995.