LEAB096D Терминологични ресурси на ЕС (на английски и френски/италиански/испански/немски/руски език)

Анотация:

Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език) ДО

Преподавател(и):

доц. Мария Нейкова  д-р
гл. ас. Милка Хаджикотева  д-р
доц. Мария Стамболиева  д-р
 Тодор Лазаров  д-р
гл. ас. Емануела Чичова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса: