BUBB622D Семинар: Предприемачество и бизнес

Анотация:

Управление на бизнеса и предприемачество ДО

Преподавател(и):

проф. Кристиян Хаджиев  д-р
доц. Виктор Аврамов  д-р
доц. Юлиана Хаджичонева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: