PHIB662D Практика: Реализация на самостоятелен изследователски проект по стандарт за научна публикация

Анотация:

Философия ДО

Преподавател(и):

проф. Христо Тодоров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: