Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език) ДО

Програмна схема

Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език) ДО

6-ти семестър

Аудиторни курсове (кредитни)

Тренингови курсове